منطقی

چکیده نظام منطقی رواقی- مگاری، سیستمی است غیر ارسطویی که به تدریج توسط سه حوزه ی الیایی، مگاری و رواقی شکل گرفته است. این سه حوزه به ترتیب از لحاظ تاریخی در راستا و امتداد یکدیگر بودند و هر یک به نوعی مباحثی از منطق را مطرح کردند که مورد توجه ارسطو نبود. از این رو روابط تاریخی بین این سه حوزه ی مذکور و نقشی که هریک به لحاظ مبانی منطقی رواقی – مگاری ایفا نمودند با اهمیت است، زیرا قسمت مهمی از تاریخ منطق را روشن می سازد. هم چنین بحث در مورد منابعی که مورد استناد مورخان و تحلیل گران تاریخ منطق است و زمینه ی چنین پژوهشی را فراهم می کند، کاملاً ضروری است. این ضرورت هنگامی احساس می شود که بدانیم تمام رساله ها و کتاب هایی که توسط مگاری ها و رواقی ها نگارش شده، از بین رفته است و چیزی از آن ها موجود نیست. ما در این مقاله سعی نمودیم که چگونگی سیر شکل گیری منطقی رواقی – مگاری و مراحل تاریخی آن را به لحاظ نقشی که حوزه های مختلف فلسفی – منطقی داشتند، مشخص نماییم.

1 خرداد 1395

منطقی

زبان طبیعی و تفکرات فلسفی، در منطق قدیم نقش اساسی ایفا نموده است، از این رو دیدگاه های منطقیون بزرگ ما، هم چون ابن سینا، قطب الدین رازی و خواجه نصیرالدین طوسی، در بعضی از مباحث بنیادی منطق، صوری محض و منطقی صرف نبوده است؛ و گاهی در این دیدگاه ها، تعارضاتی مشاهده می شود که ناشی از تأثیر همین عوامل برون منطقی است. ما در این مقاله برآنیم تا این تأثیرات را در مورد یکی از بنیادترین مسائل منطق یعنی مسأله ی «مصداق» و «مفهوم» و جایگاه منطقی آن در منطق قدیم، بررسی کنیم.

4 شهریور 1394

  • تعداد رکوردها : 2
 
 

پربيننده ترين مطالب

 

 
 
 
 
 

منتخب نواها

 

 
 
 
 
 

حديث

 

أساسُ إلاسلامِ حُّبی و حُّبُّ أهلِ بَیتِی

رسول خدا فرمودند: بنیاد و ریشه­ ی اسلام محبت به من و اهل بیت من است.

میزان الحکمه، ج 6، ص2549، حدیث8805

 
 
 
 
 

لينک هاي مفيد