• فلسفه

 • کلام

 • منطق

 • عرفان

 • حکمت و الهیات عقلی در مکتب اهلبیت(ع)

 • تعداد رکوردها : 0
  • تعداد رکوردها : 0
  • تعداد رکوردها : 0
  • تعداد رکوردها : 0
  • تعداد رکوردها : 6

يادداشت ها

حديث

أساسُ إلاسلامِ حُّبی و حُّبُّ أهلِ بَیتِی

رسول خدا فرمودند: بنیاد و ریشه­ ی اسلام محبت به من و اهل بیت من است.

میزان الحکمه، ج 6، ص2549، حدیث8805

سخنراني